offentlig upphandling

Kategorier

Mina små bekymmer... (del II)

Update2: DEAL!! Update: Annons på Blocket!
procurementOffentlig upphandling a la ehj!

The Patent Bay

Jag tänkte ge mig ut på djupt piratvatten och försöka kartlägga om de företag som stämmer The Pirate Bay har ambitioner vad gäller digital distribution som kanske går utanför den lite snäva debatten om fildelning. Inspirationen till det här projeket kommer faktiskt från kommissonen.

@erikjosefsson

@AKDigiGes the Pilot Project number is 26 03 77 05 and the website is here: https://t.co/F5gx7vzTi4 :-) — 2 dagar 20 tim ago
RT @EAXBreakPARTY: @erikjosefsson Precis :D — 3 dagar 3 tim ago
@EAXBreakPARTY du menar https://t.co/qmKbzRQAmW , eller hur? :-) — 3 dagar 3 tim ago
Greens/EFA 5th #DFD2015 :-) Lots of invited guests! http://t.co/euHL1UnoCp Ensuring Utmost Transparency!! #eut1 vecka 1 dag ago
New homepage for https://t.co/F5gx7vzTi4 up and running! Thank you #dfri and #at4am and #dgitec !! — 1 vecka 2 dagar ago